CUKAI

 

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai.

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2007,  Barang kena cukai terdiri dari :

  1. Etil alkohol (EA) atau etanol
  2. Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA)
  3. Hasil tembakau